Happy Customers at the restaurant

Please click on thumbnails below to view images of our restaurant.

Гей актьорите Ñ‚Ñ€Ñбваше да Ñе оженÑÑ‚ за момичетата, да Ñе оженÑÑ‚, организирани от Ñвоите продуценти. Тези Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° покритие, където един или и двамата Ñа били хомоÑекÑуалиÑти, имат името „Laveard Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ· рецепта Терминът беше предложен от Стивън Тропиан, профеÑор по иÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ð½Ð° киното в Итака-Колеж. Целта на тези бракове е да Ñкрие иÑтинÑката Ð¾Ñ€Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð° звездата и беше до 60 -те години на Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ Ð²ÐµÐº, когато движението за оÑвобождение на ЛГБТ приключи Ñ Ð½ÐµÑправедливоÑтта.